!!!  रुपनी गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ   !!!     “  सुन्दर, सुशासित र समृद्ध रुपनी साकार पार्न अग्रसर छु म पनि  ”

आगलागीबाट पिडितहरुलाई, गा.पा. उपाध्यक्ष श्री बेचनी कुमारी सरदार ज्यू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री रामसुन्दर थापा सरले राहत स्वरुप दुवै जानालाई छुटा-छुटै १००००।–हजार को चेक हस्तांतरण गर्नु भएको छ।