FAQs Complain Problems

आगलागीबाट पिडितहरुलाई, गा.पा. उपाध्यक्ष श्री बेचनी कुमारी सरदार ज्यू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री रामसुन्दर थापा सरले राहत स्वरुप दुवै जानालाई छुटा-छुटै १००००।–हजार को चेक हस्तांतरण गर्नु भएको छ।