FAQs Complain Problems

समाचार

बसाईँसराइ गर्न के के चाहिन्छ ?

बसाईँसराइ गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :-

  • सूचकको नागरिकता प्रतिलिपि
  • सरेर जाने सम्बन्धि व्यक्तिहरुको नागरिकता वा नाबालको हकमा जन्म दर्ता