!!!  रुपनी गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ   !!!     “  सुन्दर, सुशासित र समृद्ध रुपनी साकार पार्न अग्रसर छु म पनि  ”

महिला समूह समितिका सदस्यहरुलाई ७ दिने आधारभुत तालिम मिति-२०७५/१०/२९ गते देखि २०७५/११/०६ गते सम्म