!!!  रुपनी गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ   !!!     “  सुन्दर, सुशासित र समृद्ध रुपनी साकार पार्न अग्रसर छु म पनि  ”

मालपोत, नगदी र जिन्सी अनलाईन सफ्टवेयर सम्बन्धी ५ दिने सिप तथा क्षमता अभिबृद्धि तालिम २०७५–माघ –०३ देखि ०७ सम्म