!!!  रुपनी गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ   !!!     “  सुन्दर, सुशासित र समृद्ध रुपनी साकार पार्न अग्रसर छु म पनि  ”

रुपनी गाउँपालिका

Address: 
रुपनी, सप्तरी प्रदेश नं. २, नेपाल
Telephone: 
031-450035, 031-450086
Email: 
rupanigaupalika@gmail.com
Latitude: 
26.6275302
Longitude: 
86.7121613