FAQs Complain Problems

समाचार

रुपनी गा.पा. अन्तर्गतका सबै आधारभुत विद्यालयहरुलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यले मिति २०७५/०३/०२ गते रुपनी गा.पा. अध्यक्ष श्री हरेराम यादव ज्यू, प्र.प्र.अ. श्री ललन कुमार यादव ज्यू र शिक्षा शाखा एंवम सूचना प्रविधि शाखाको सहयोगमा कम्प्युटर, 3 in 1