!!!  रुपनी गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ   !!!     “  सुन्दर, सुशासित र समृद्ध रुपनी साकार पार्न अग्रसर छु म पनि  ”

संक्षिप्त परिचय

गाउँपालिका  िभत्र रहेका सबै स्कुलहरु

माध्यमिक विद्यालय (१–१२)

 1. श्री कन्छु नरप्रताप माध्यमिक विद्यालय नकटी रायपुर, रुपनी गा.पा–१
 2. श्री लुखिया लखिचन्द सखिचन्द जनता माध्यमिक विद्यालय तेरहौता, रुपनी गा.पा–६

माध्यमिक विद्यालय (१–१०)

 1. श्री जनता माध्यमिक विद्यालय बसबिट्टी, रुपनी गा.पा–५
 2. श्री माध्यमिक विद्यालय हर्दिया कटैया, रुपनी गा.पा–३

आधारभुत विद्यालय (१–८)

 1. श्री बुधेश्वरी आधारभुत विद्यालय हडिराबा, रुपनी गा.पा–२
 2. श्री युवा वर्ष आधारभुत विद्यालय जगमहन, रुपनी गा.पा–६
 3. श्री अधारभुत विद्यालय छपकि भथौल, रुपनी गा.पा–४

आधारभुत विद्यालय (१–७)

 1. श्री जेसिज आधारभुत विद्यालय पौँवा, रुपनी गा.पा–२

प्राथमिक विद्यालय (१–५)

 1. श्री सरस्वती आर्दश प्राथमिक विद्यालय नौवापार, रुपनी गा.पा–२
 2. श्री मुक्तेश्वर प्राथमिक विद्यालय बसबिट्टी, रुपनी गा.पा–५
 3. श्री प्राथमिक विद्यालय मकरी, रुपनी गा.पा–३
 4. श्री युवा ईस्लामिया मर्दसा रुपनी, रुपनी गा.पा–१
 5. श्री मर्दसा बसबिट्टी, रुपनी गा.पा.–५

शिक्षा शाखा