!!!  रुपनी गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ   !!!     “  सुन्दर, सुशासित र समृद्ध रुपनी साकार पार्न अग्रसर छु म पनि  ”

हरेराम यादव

ईमेल: 
hareramydv2027@gmail.com
फोन: 
९८५२८२१०३४
Section: 
रुपनी गाउँपालिका