FAQs Complain Problems

गा.पा. अध्यक्ष श्री हरेराम यादव ज्यूले गैहुँ काटने सिजनमा किसान महानु-भावहरुमा गैहुँ-धान काटने रिपर मेशिन वितरण गर्नु भयो। ।