!!!  रुपनी गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ   !!!     “  सुन्दर, सुशासित र समृद्ध रुपनी साकार पार्न अग्रसर छु म पनि  ”

बसाईँसराइ गर्न के के चाहिन्छ ?

बसाईँसराइ गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :-

  • सूचकको नागरिकता प्रतिलिपि
  • सरेर जाने सम्बन्धि व्यक्तिहरुको नागरिकता वा नाबालको हकमा जन्म दर्ता

जन्म दर्ता गर्न के के चाहिन्छ ?

जन्म दर्ता गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु  निम्न छन् :-

  • आमा बुवा दुवैको नागरिकता प्रतिलिपि
  • अन्य व्यक्ति सूचकको रुपमा आएमा उसको नागरिकता प्रतिलिपि

मृत्यु दर्ता गर्न के के चाहिन्छ ?

मृत्यु दर्ता गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :-

  • मृत्कको नागरिकता प्रतिलिपि
  • सूचकको नागरिकता प्रतिलिपि

Pages

केही महत्वपूर्ण भिडियोहरु