FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

यस गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सार्वजनिक हाट तथा पोखरीहरुको गोप्य सिलबन्दी ठेक्का सम्बन्धि सूचन पत्रिकामा समेत निकाले विवरण

दरभाउ-पत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

दोस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धी ७ दिने सूचना

दस्तावेज: 

Pages