FAQs Complain Problems

गा.पा. अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार यादव ज्यू द्धारा यस गाउँपालिका अन्तर्गतका किसानहरुलाई ५० % अनुदानमा १९ एउटा पावर टिलर मशीन वितरण गर्न लयाएको हुँदा सो मध्ये आज उपस्थित १० जना किसानहरुलाई पावर टिलर मशीन विवरण गरियो।