FAQs Complain Problems

Emergency Number

क्र.सं.

संस्थाको नाम

सम्पर्क नम्बरहरु

प्रहरी कार्यालय

 

ईलाका प्रहरी कार्यालय रुपनी      

९८०४३६६९९६, ९८५२८९०५१४

जिल्ला प्रहरी कार्यालय राजविराज     

०३१-५२००५५

प्रहरी चौकी पत्थगाडा

९८५२८९०५३७

सशस्त्र प्रहरी बल वेस क्याम्प फत्तेपुर  

९८४३०२३०२१

ईलका प्रहरी कार्यालय कंचनपुर       

०३१-५६००५५

एम्बुलेन्स सेवा

 

एम्वुलेन्स सेवा, सप्तकोशी नगरपालिका  

०३१-५५००१९

एम्बुलेन्स राजविराज             

०३१-५२००३४

अस्पताल विवरण

 

युनिक अस्पताल            

 ९८०१५६०८००

सगरमाथा अञ्चल अस्पताल           

०३१-५२००३४

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय          

०३१-५२१६०६

रेडक्रस सोसाईटी

 

नेपाल रेडक्रस सोसाईटी राजविराज:      

Email Address: saptariredcross@gmail.com

०३१-५२११२१/ ५२१६९८

 

बारुण यन्त्र

 

राजविराज नगरपालिका

०३१-५२००३०