FAQs Complain Problems

समाचार

Note

यो सफ्टवेयर केवल विद्यार्थीहरुलाई study हेल्प को लागि हो, कार्यालय वा कम्पनीको लागि डाउनलोड गर्न अनुमति छैन । कृपया सम्बन्धित वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस् र खरीद गर्नुहोस् ।
यो सफ्टवेयर विद्यार्थी बाहेक अरुले डाउनलोड गरि केहि कानुनी समस्या भए रुपनी गाउँपालिकाको IT-Department कुनै जिम्मेवार हुने छैन ।

केही महत्पूर्ण सफ्टवेरहरु