FAQs Complain Problems

समाचार

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अन्गर्गत मिति २०७६/०३/१७ गते श्री जनता मा.वि. बसविट्टिमा त्यही विद्यालयको र आधारभूत विधालयका शिक्षिकाहरूलाई sanitary pad निर्माण गर्ने तालिम दियो ।