FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

स्वयंसेवक आवश्यकता सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

भुक्त्तानि सम्बन्धमा सूचना ।

दस्तावेज: 

रुपनी गाउँपालिका(कृषि शाखा)बाट खेति-पाति गर्ने विभिन्न वडाका ६ जना किसान(कृषक) महानुभावहरुलाई ५०% अनुदानमा पाउर टिलर (हलो जोत्ने ट्रक्टर) वितरण गरियो।

रुपनी गाउँपालिका(कृषि शाखा)बाट खेति-पाति गर्ने विभिन्न वडाका ६ जना किसान(कृषक) महानुभावहरुलाई ५०% अनुदानमा पाउर टिलर (हलो जोत्ने ट्रक्टर) गा.पा. अध्यक्ष श्री हरेराम यादव ज्यू, उपाध्यक्ष श्री बेचनी कुमारी सरदार ज्यू र प्र.प्र.अ.

Pages