!!!  रुपनी गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ   !!!     “  सुन्दर, सुशासित र समृद्ध रुपनी साकार पार्न अग्रसर छु म पनि  ”

रामसुन्दर थापा

ईमेल: 
ramsundarthapa@gmail.com
फोन: 
९८५२८२२१२३
Section: 
रुपनी गाउँपालिका