FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, विद्यालयस्तरी महिनावारी स्वच्छताको लागि स्यानेटरी प्याड बनाउने तालिम

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना

यहि मितिः२०७२।०२।२७

विद्यालयस्तरी महिनावारी स्वच्छताको लागि स्यानेटरी प्याड बनाउने तालिम

श्री जनता मा वि तेर्हैता

सामाजिक परिचालक पदमा नियुक्ती दिइएको सम्बन्धमा ।

रुपनी गाउँपालिकामा रिक्त रहेको सामाजिक परिचालक पदमा सहिद श्री नागेश्वर यादव को पत्नी श्रीमती सुस्मा कुमारी यादवलाई नियुक्ती दिइएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Pages