FAQs Complain Problems

समाचार

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

जन्म दर्ता गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु  निम्न छन् :-

  • आमा बुवा दुवैको नागरिकता प्रतिलिपि
  • अन्य व्यक्ति सूचकको रुपमा आएमा उसको नागरिकता प्रतिलिपि

मृत्यु दर्ता गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :-

  • मृत्कको नागरिकता प्रतिलिपि
  • सूचकको नागरिकता प्रतिलिपि

विवाह दर्ता पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु  निम्न  छन् :-

  • केटा र केटी दुवै जनाको नागरिताको प्रतिलिपि ।

Pages