FAQs Complain Problems

समाचार

रुपनि देवि मन्दिरको प्रवेश द्धार

Read More

अंग्रेजी नयाँ बर्ष २०२० को शुभकामना, रुपनी गाउँपालिका

Read More

शनिदेव धार्मिक स्थाल रुपनी गा.पा. वडा नं.६ मा पर्ने सप्तरी जिल्लाका प्रषिद्ध धार्मिक स्थालहरु मध्ये एक मानिन्छ । जहाँ शनिबारका दिन भक्तजनहरुको निकै भिड देखिन्छ ।

Read More

मतदाता परिचयपत्र लिईएको ठाँउबाट ब्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन मिल्छ ?

मतदाता परिचयपत्र पाउने र ब्यक्तिगत घटना दर्ता दुई अलग अलग कानून अनुसार हुने हुँदा ब्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धित ब्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको स्थानको पन्जिकाधिकारीबाट हुनुपर्छ । मतदाता परिचयपत्र भएकै स्थानमा दर्ता गर्न चाहने हो भने पहिले सेवाग्राहीले बसाई-सराई गराउनु पर्छ ।

Pages

केही महत्वपूर्ण भिडियोहरु

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५२८२१०३४
hareramydv2027@gmail.com
उपाध्यक्ष
९८५२८२१०३५
abechanisardar@gmail.com

कर्मचारीहरु

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५२८२२१२३
lalan.yadav514@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धि वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ३००।–
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन,
 • ना.प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • डअनुसूची भएको प्रमाण,
 • अनुसूचीमा  भन्दा थर फरक देखिएमा सम्बन्धित जातीय संस्थाको सिफारिस,
 • उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन
 • दिनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा स्थलगत सरजमिन मुचल्का तथा अन्य जाँचबुझको आधारमा दिइनेछ ।      
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धि वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • ना.प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • विपन्नता खुल्ने प्रमाण कागजाताहरु,
 • सिफारिसको आवश्यक  
 • उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन
 • दिनु पर्नेछ ।  
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धि वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ३००।–
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन, साथमा ना.प्र.प.को प्रतिलिपी (नाबालकको  हकमा जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी )
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,
 • सम्भव भए सम्म अध्ययनरत विद्यालय वा क्याम्पसको भर्ना कार्ड पा परिचय पत्रको प्रतिलिपी ।
 • उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन
 • दिनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा स्थलगत सरजमिन मुचल्का तथा अन्य जाँचबुझको आधारमा गरिनेछ ।      
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धि वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. २५०।–
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,
 • जग्गा  धनी प्रमाण पत्र लालपूजको प्रतिलिपी,
 • घर नक्सा पास वा नामसारी भएको प्रमाण   पत्रको प्रतिलिपी,
 • चालु आ.व. सम्म मालपोत कर चूक्ता भएको रसिद ।  
 • उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन
 • दिनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा स्थलगत सरजमिन मुचल्का तथा अन्य जाँचबुझको आधारमा गरिनेछ ।      
सेवा प्रकारः- विद्यत मिटर सिफारिस
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धि वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. १००।– दलित तथा कृषि मिटर सिफारिसको हकमा रु. ५० मात्र ।
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन,
 • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,
 • जग्गा  धनी प्रमाण पत्र लालपूजको प्रतिलिपी, (धरौटी राखी जडान गर्नेलाई नचाहिने )
 • कृषि मिटर जडान सिफारिसको हकमा जग्गाको क्षेत्रफल तीन (३) कठ्ठा वा सो भन्दा बढी जग्गा भएको लालपूर्जाको प्रतिलिपी, साथै चालु आ.व. सम्म मालपोत कर चूक्ता भएको रसिद ।  
 • उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन
 • दिनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा स्थलगत सरजमिन मुचल्का तथा अन्य जाँचबुझको आधारमा गरिनेछ ।      

Pages

जानकारी