FAQs Complain Problems

समाचार

रुपनि देवि मन्दिरको प्रवेश द्धार

Read More

अंग्रेजी नयाँ बर्ष २०२० को शुभकामना, रुपनी गाउँपालिका

Read More

शनिदेव धार्मिक स्थाल रुपनी गा.पा. वडा नं.६ मा पर्ने सप्तरी जिल्लाका प्रषिद्ध धार्मिक स्थालहरु मध्ये एक मानिन्छ । जहाँ शनिबारका दिन भक्तजनहरुको निकै भिड देखिन्छ ।

Read More

मतदाता परिचयपत्र लिईएको ठाँउबाट ब्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन मिल्छ ?

मतदाता परिचयपत्र पाउने र ब्यक्तिगत घटना दर्ता दुई अलग अलग कानून अनुसार हुने हुँदा ब्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धित ब्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको स्थानको पन्जिकाधिकारीबाट हुनुपर्छ । मतदाता परिचयपत्र भएकै स्थानमा दर्ता गर्न चाहने हो भने पहिले सेवाग्राहीले बसाई-सराई गराउनु पर्छ ।

Pages

केही महत्वपूर्ण भिडियोहरु

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५२८२१०३४
hareramydv2027@gmail.com
उपाध्यक्ष
९८५२८२१०३५
abechanisardar@gmail.com

कर्मचारीहरु

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५२८२२१२३
lalan.yadav514@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- नगरिता सिफारिस
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा स्थलगत सरजमिन मुचल्का तथा अन्य जाँचबुझको आधारमा सिफारिस गरिनेछ ।
सेवा शुल्कः- रु. १५०।–
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन,
 • अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पस्ट आधार,
 • नेपाली नागरिक संग बिबाह गरी नेपाली नागरिकता लिन चाहेको अवस्थामा बिबाह दर्ताको प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • पतिको ना.प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • साविकको मुलुकको ना.प्र.प. परित्याग गरेको कागजात वा परित्याग गर्नलाई कारवाही चलाएको पुष्टी गर्ने कागजातहरु,
 • साविकको देशको ना.प्र.प. प्राप्त नगरको अवस्थामा जन्म लाई पुष्टी गर्ने कागजातहरु, जस्तो शैक्षिक योग्यताको प्र.प. प्रतिलिपी, भारतीयहरुको सन्दर्भमा आधार कार्ड,
 • नेपालमा १५ वर्ष देखि कुनै व्यवसाय वा काम गरी बसेको प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • पासपोर्ट साइजको हाल खिचिएको २ प्रति फोटो ।
सेवा प्रकारः- प्रतिलिपी सिफारिस
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा स्थलगत सरजमिन मुचल्का तथा अन्य जाँचबुझको आधारमा सिफारिस गरिनेछ ।
सेवा शुल्कः- रु. १००।–
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • नागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • हाले खिचिएको फोटो ।
सेवा प्रकारः- जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र
सेवा समयः- ५ दिन भित्र अथवा अति जरुरी भएमा १ दिन मै पनि प्राप्त गर्न सकिने छ।
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- रुपनी गाउँपालिका अथवा आवश्यक कागजातहरु सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दिदाँ पनि वडाले १५ दिन उपलब्ध गराई दिने छ
सेवा शुल्कः- नि-शुल्क प्राप्त
आवश्यक कागजातहरुः-

१.पासपोर्ट साइजको हाल खिचिएको फोटो -२ प्रति 

२.नागरिकता प्रमाणपत्रको  फोटोकपी -१ प्रति, बँसाइ सरी आएको वा विवाह हुनु अगावैको नागरिकताको हकमा रुपनी गा.पा.को  ठेगाना खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि

३.श्रीमान्/श्रीमती खुल्ने प्रमाणपत्र -१ प्रति 

४.निवेदन - १ प्रति 

५. संरक्षक को नाम/फोन नं. 

सम्पर्क व्यक्ति अथवा महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुखको मोबाईल नं. ९८६४०१७६९८

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा स्थलगत सरजमिन मुचल्का तथा अन्य जाँचबुझको आधारमा प्र.प.प्रदान गरिनेछ ।
सेवा शुल्कः- रु. २००।– एक बिघा भन्दा माथि भए प्रति कठ्ठा थप रु. २०।–
आवश्यक कागजातहरुः-
 • घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन,
 • ना.प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • जग्गा धनी पूर्जाको प्रतिलिपी,
 • मृतकबाट भए मृत्यू दर्ता प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • फाइल नक्साको प्रतिलिपी,
 • आवश्यक परेको अवस्थामा मृतक संग हकवालाले काययम गरेको नाता प्रमाणित प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद,
 • स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का र कानुनी जटिलता देखिएमा कानुनी राय प्रतिवेदन,
 • पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।
सेवा प्रकारः- नगरिता सिफारिस
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क र सर्जमिन गरी गरिने नागरिकता सिफारिसको हकमा रु.२५०।)
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन,
 • जन्म दर्ता प्र.प. को प्रतिलिपी,
 • शैक्षिक प्र.प. हरुको प्रतिलिपी,
 • बाबु आमाको नागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • बिबाहित भएको अवस्थामा बिबाह दर्ता प्र.प.को प्रतिलिपी, बाबको नाागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपी, पतिको ना.प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • व्यक्तिगत घट्ना दर्ता लागू हुन भन्दा पहिलाको जन्म तथा बिबाह भएको अवस्थामा जन्म तथा बिबाह प्रमाणित सिफारिस,
 • पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।

Pages

जानकारी