FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७५-७६ ७५/७६ 12/10/2018 - 13:40 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६-७६.pdf
अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 13:38 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf
अपाङ्गता परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/05/2018 - 09:11 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/05/2018 - 09:10 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
रुपनी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/16/2018 - 14:15 PDF icon रुपनी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
अर्थ सम्बन्धी विधेयक, २०७५ ७५/७६ 11/16/2018 - 14:07 PDF icon अर्थ सम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
आर्थिक ऐन, २०७४/०७५ ७४/७५ 08/28/2018 - 14:40 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७४.pdf

Pages