FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५ २०७५/०७६ 12/10/2018 - 13:49 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५.pdf
विनियोजन ऐन २०७५-७६ २०७५/०७६ 12/10/2018 - 13:44 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५-७६.pdf
रुपनी गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५ २०७५/०७६ 12/10/2018 - 13:43 PDF icon रुपनी गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५.pdf
गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५ २०७५/०७६ 12/10/2018 - 13:42 PDF icon गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५.pdf
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ (नमूना कानुन) २०७५/०७६ 12/10/2018 - 13:41 PDF icon एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ (नमूना कानुन).pdf
आर्थिक ऐन २०७५-७६ २०७५/०७६ 12/10/2018 - 13:40 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६-७६.pdf
अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ २०७५/०७६ 12/10/2018 - 13:38 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf
अपाङ्गता परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ २०७५/०७६ 12/05/2018 - 09:11 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ २०७५/०७६ 12/05/2018 - 09:10 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
रुपनी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ २०७५/०७६ 11/16/2018 - 14:15 PDF icon रुपनी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५.pdf, PDF icon रुपनी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon रुपनी गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf

Pages