FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन-२०७७ ७७/७८ 10/12/2020 - 16:21 PDF icon आर्थिक ऐन-२०७७.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन-२०७७ ७७/७८ 10/12/2020 - 15:21 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन-२०७७.pdf
विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 10/12/2020 - 15:17 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन निर्देशिका दोस्रो संशोधन २०७६ ७६/७७ 03/05/2020 - 12:50 PDF icon fc4b0b2c-e7b1-43b7-9fc5-10c90bbefa67Final-PoM-for-Ptnting.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन-२०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 13:50 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन-२०७५.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 13:49 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५.pdf
विनियोजन ऐन २०७५-७६ ७५/७६ 12/10/2018 - 13:44 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५-७६.pdf
रुपनी गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 13:43 PDF icon रुपनी गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५.pdf
गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 13:42 PDF icon गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५.pdf
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ (नमूना कानुन) ७५/७६ 12/10/2018 - 13:41 PDF icon एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ (नमूना कानुन).pdf

Pages