FAQs Complain Problems

भर्चुअल तालिम पौष ८ देखि १० गते कार्यक्रममा यस गा.पा. अन्तर्गतका सहकरी संघ/संस्थाका संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा व्यवस्थापक एव कर्जाम काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई सहभागिता सम्बन्धमा सूचना।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: