FAQs Complain Problems

रुपनी बजार देखि राजविराज सम्म नयाँ सडक निर्माण कार्यका साथै सो सडकमा नाला निर्माण कार्य भईरहेको हुँदा सो कार्यको अनुगमन गर्दै व्यवस्थित तरिकाले गुणस्तरीय नाला र सडक निमार्ण गर्न/ गराउन सम्बन्धित पक्षलाई गा.पा. अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार यादव ज्यूले आग्रह।