FAQs Complain Problems

स्थानीय श्रोतको उपयोग, स्वामित्व र सहभागिता पूर्ण खोज पालिका हाम्रो प्रतिवद्दताको नारा सहित यस गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप पालिका सुनिश्चितता घोषणा गरियो।