FAQs Complain Problems

गा.पा. अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार यादव ज्यूले यसै गाउँपालिकाको वर्डा नं. २ अन्तर्गतका आधारभुत विद्यालय हरीरबाको अनुगमन सहित आवश्यक निर्देशन दिनुभयो।