FAQs Complain Problems

यसै गा.पा. को वडा नं. ३ बाट जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी घर दैलो कार्यक्रमको शुभारम्भ गा.पा. अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार यादव ज्यू, उपाध्यक्ष श्री पुष्पा श्रेष्ठ लौगी ज्यू, ३ नं. वडा अध्यक्ष श्री अमर मुखिया ज्यू बाट गरियो।