FAQs Complain Problems

न्यायिक समिति न्यायिक सम्पादित कानुनी प्रवधान सम्बन्धी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई २ दिने तालिम सम्पन्न गरियो।