FAQs Complain Problems

रुपनी गाउँपालिका वडा न.१ रुपनी बजारको विभिन्न गल्लीहरुमा बाटो ढलान निर्माणकार्यको शिल्यानास गा.पा. अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार यादव ज्यू द्वारा गरियो।