FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दरभाउ-पत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

२०७५/०७६ 07/01/2019 - 17:49

दोस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धी ७ दिने सूचना

२०७५/०७६ 07/01/2019 - 17:46 PDF icon img20190701_17274874.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धी सूचना

२०७५/०७६ 07/01/2019 - 17:44 PDF icon img20190701_17265387.pdf

सौर्य सडक बत्ति जडान सम्बन्धी बोलपत्र आवह्यानको सूचना

२०७४/०७५ 08/28/2018 - 21:15 PDF icon सौर्य सडक बत्ति जडान सम्बन्धी बोलपत्र आवह्यानको सूचना.pdf

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्रका कागजात

२०७४/०७५ 08/28/2018 - 21:11 PDF icon सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्रका कागजात.pdf

गोप्य सिलबन्दी टेन्डर सम्बन्धि सूचना

२०७५/०७६ 08/13/2018 - 11:03 PDF icon CCF408122018_0002.pdf, PDF icon CCF408122018_0001.pdf

Pages