FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिका स्तरीय निर्णयहरु

मिति २०७९/०२/२६ गते बिहिवार बसेको गाउँ कार्यपालिका प्रथम बैठकले निर्णय गरेका विभिन्न समितिहरु

मिति २०७९/०२/२६ गते बिहिवार बसेको गाउँ कार्यपालिका प्रथम बैठकले गरेका निर्णायहरु

स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४