FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

डिजिटल जेरनेटर आपुर्ती सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

यस गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सार्वजनिक हाट तथा पोखरीहरुको गोप्य सिलबन्दी ठेक्का सम्बन्धि सूचन पत्रिकामा समेत निकाले विवरण

Pages