FAQs Complain Problems

१८ औँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका दिवसकाे उपल्क्षमा ६ वटै वडाका सम्पूर्ण महिला स्वयंसेवीकाहरुले गर्दै आएका कामकाजको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै, गा.पा. अध्यक्ष श्री हरेराम यादव ज्यूले उहाँहरुलाई दोसला औढार सम्मान गर्दै अगामी दिनहरुमा उच्च मनोबलका साथ कामकाज गर्