FAQs Complain Problems

समाचार

आज मिति 2078/12/24 गते विहिबारका दिन यस गाउँपालिकाले ५०% अनुदानमा पहिलो चरणमा जम्मा ५५ जना किसान महानुभावहरुलाई गा.पा. अध्यक्ष श्री हरेराम यादव ज्यू द्धारा उपाध्यक्ष श्री बेचनी कुमारी सरदार ज्यू, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री अरविन्द कुमार चौधरी ज्यू , अन