FAQs Complain Problems

ग्यालरी

मिति
बैशाख १२ गते गा.पा. अध्यक्ष श्री हरेराम यादव ज्यूले, वडा समिति, सेना-प्रहरी, पत्रकार उस्थितिमा वडा नं.-२ अन्तर्गत social distance गरि १५ किलो चालम, २ किलो दाल, १ लिटर तेल र १ प्याकेट नुन सहित ३०० जना विपन्न किसान वा घर-परिवारलाई वितरण गरियो। 04/26/2020 - 07:20 , , ,
बैशाख ८ गते गा.पा. अध्यक्ष श्री हरेराम यादव ज्यूले, वडा समिति, सेना-प्रहरी, पत्रकार उस्थितिमा वडा नं.-५ अन्तर्गत १५ किलो चालम, २ किलो दाल, १ लिटर तेल र १ प्याकेट नुन सहित २५० जना विपन्न किसान वा घर-परिवारलाई पहिलो चरणमा वितरण गरियो। 04/20/2020 - 21:51 , , , , , , , , , ,
बैशाख ५ गते गा.पा. अध्यक्ष श्री हरेराम यादव ज्यूले, वडा समिति, सेना-प्रहरी, पत्रकार उस्थितिमा वडा नं.-१ अन्तर्गत social distance गरि १५ किलो चालम, २ किलो दाल, १ लिटर तेल र १ प्याकेट नुन सहित विपन्न किसान वा घर-परिवारलाई वितरण गरियो। 04/17/2020 - 19:48 , , , , , , , , ,
बैशाख ४ गते गा.पा. अध्यक्ष श्री हरेराम यादव ज्यूले, वडा समिति, सेना-प्रहरी, पत्रकार उस्थितिमा वडा नं.-४ अन्तर्गत social distance गरि १५ किलो चालम, २ किलो दाल, १ लिटर तेल र १ प्याकेट नुन सहित विपन्न किसान वा घर-परिवारलाई वितरण गरियो। 04/16/2020 - 21:32 , , , , , , , , , ,
मिति २०७६/१२/१९ गते बुधवार रुपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री हरेराम यादव ज्यूको अध्यक्षतामा बसेका अपर्झट कार्यपालिको बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण COVID-19 प्रभावित मजदुर, श्रमिक, गरीब तथा आर्थिक रुपमा विपन्न किसानलाई राहत वितरण गर्ने निर्णय गरियो । 04/02/2020 - 11:46 , , ,
गा.पा. अध्यक्ष श्री हरेराम यादव ज्यू र उपाध्यक्ष श्री बेचनी कुमारी सरदार ज्यू आफैले ६ वटै वडाहरुमा आवश्यक मास्क र साबुन उपलब्ध गराउँदै, ६ वटै वडाका हरेक व्यक्तिलाई एउटा माक्स र प्रत्येक घर-परिवारलाई एउटा साबुन वितरण गर्न निर्देशन दिनु भयो। 03/30/2020 - 07:37 , , , , , ,
मिति २०७६/१२/१४ गते शुक्रबार गा.पा. अध्यक्ष श्री हरेराम यादव ज्यूको नेतुत्वमा अनुगमन टोलीले ६ वटै वडाहरुमा बिहान ६ बजे देखि बेलुका ५ बजे सम्म सञ्चालनमा रहेका हेल्प डेस्कहरु लाई अनुगमन सहित थाप सामग्रीहहरु अध्यक्ष स्वंयमले वितरण गर्नु भयो। 03/27/2020 - 20:47 , , , ,
रुपनी गाउँपालिका मातहतका विभिन्न वडाहरुमा रहेका Help Desk हरु 03/26/2020 - 18:55 , , , , , , ,
मिति २०७६/१२/०४ गते गा.पा. उपाध्यक्ष श्री बेचनी कुमारी सरदार ज्यू र प्र.प्र.अ. श्री ललन कुमार यादव ज्यूले जेष्ठ नागरिकहरु र अपाङ्गहरु लाई अनलाईन प्रणालिबाट पहिलो पल्ट जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग परिचय-पत्र कार्ड वितरण गरियो । 03/17/2020 - 16:49 , , , , ,
विद्यालयमा School Monitoring online Software स्थापना तथा अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी फगुन २ दिने अभिमुखिकरण तालिम र ४ वटै मा. वि. विद्यालयहरुलाई गा.पा. अध्यक्ष श्री हरेराम यादव ज्यू तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री ललन कुमार यादव ज्यूले Laptop वितरण गरियो । 03/06/2020 - 16:32 , , , , , , , ,

Pages